Skapa ett starkt lösenord som är lätt att komma ihåg

Längd: 0

Entropi (bitar): ~0

Dags att knäcka (år): 0

Hur fungerar det?